Onderdeel gemaakt voor de Innovaward, het bovenste deel van het kunstwerk is mijn bijdrage geweest.

De InnovAward is in 2012 in het leven geroepen op initiatief van de Provincie Limburg en heeft als doel bekendheid te geven aan en belangstelling te wekken voor positieve innovatieve ontwikkelingen in de Limburgse economie. Daarnaast wil de Provincie Limburg creatief en innovatief ondernemerschap stimuleren en belonen. Hiermede wordt het grote belang van een gezond ondernemingsklimaat voor innovaties benadrukt.